mobil 723 809 733     loukota@mlservis.cz    www.mlservis.cz     


Kamerové systémy
Elektronické zabezpečovací systémy
Protipožární systémy
Počítačové sítě
Slaboproudé systémy

logoHome Kontakt

Slaboproudé systémy

Slaboproudé systémy

Satelitní systémy

systémy jednotného času
satelitní komplety
společná televizní anténa
parkovací systémy
domácí telefony, videotelefony

Ozvučovací systémy s rozvodem 100V

požární evakuační rozhlas (ČSN EN 60849, IEC 60849) ozvučení butiků, obchodů a restaurací
ozvučení supermarketů a kancelářských budov
ozvučení výrobních hal
ozvučení konferenčních sálů, sportovních stadionů a hal
ozvučení pro dopravní prostředky

reproduktory pro interiéry
vnější tlakové reproduktory
vnější hudební reproduktory
speciální reproduktory, podhladinové, anti-vandal, do výbušného prostředí
mikrofony, bezdrátové mikrofony, mikrofonní pulty
mixážní zesilovače, výkonové zesilovače
rozhlasové ústředny
příslušenství, procesory, eliminátory zpětné vazby

Kartové systémy

Oblasti aplikace a systémová řešení

Evidence docházky
Registrace návštěv
Kontrola vjezdů
Monitoring vozidel
Hromadné stravování
Evidence výrobních operací
Přístup ke sdíleným prostředkům (tiskárny, kopírky, apod.)
Autentizace k PC
Evidence majetku výrobků

Identifikační systémy Aktion

Systémy Aktion slouží pro identifikaci osob, vozidel a výrobků zejména pomocí bezkontaktních identifikátorů nebo biometrických parametrů(otisky prstů).
Typickým využitím je evidence docházky osob, kontrola vstupu do chráněných prostor, registrace vjezdu vozidel či komplexní řešení hromadného stravování.
Identifikační systém se skládá z relační databáze MSSQL, která slouží jako úložiště veškerých dat,
softwarových modulů, jež jsou instalovány na jednotlivých klientských PC,
umožňujících uživatelům podle jejich oprávnění přistupovat k informacím v databázi a dále s nimi pracovat a v neposlední řadě systémového hardwaru zajišťujícího vlastní evidenci průchodů osob. Záznamy o průchodech osob stejně jako přístupová oprávnění jsou ukládána v zálohované paměti řídících jednotek a docházkových terminálů, proto je systém plně funkční v případě ztráty komunikace s databází a díky zálohovaným napájecím zdrojům provozuschopný i při přerušení dodávky el. energie.
Systémy Aktion však nedisponují pouze technickými a technologickými přednostmi,
ale také přidanou hodnotou ve formě profesionálního a lidského přístupu dodavatelů, kteří společně s implementovaným řešením poskytují zaškolení, technickou podporu, záruční i pozáruční servis a další služby zahrnující veškerou následnou péči, upgrade SW a integraci do souvisejících informačních procesů zákazníka, zejména propojení s ERP systémy.

Technologie

Pro běžného držitele identifikační karty jsou viditelné pouze terminály a snímače, proto splňují vysoké nároky na ergonomické a estetické provedení, jejich používání je intuitivní a čtecí dosah identifikačních médií nadprůměrný (10-30 cm podle použité technologie). Podporované formáty karet jsou Unique, HS, Mifare, ostatní formáty (Motorola, HID, Hitag, Legic) lze integrovat na základě dohody. Pro evidenci vjezdů jsou často používány dálkové ovladače.

Docházkové terminály

Slouží k evidenci průchodů osob pro zpracování docházky, jejich hlavní funkcí je možnost zadávat přerušení pracovní doby(lékař, nemoc, dovolená, služební cesta, atd.) a dále poskytovat zaměstnancům informace o odpracované době, saldu, apod. Měřítkem kvality a variability systému evidence docházky bývá zejména rychlá orientace na ploše terminálu, celkový počet přerušení pracovní doby, které lze zadat a jednoznačné rozlišení typu přerušení pracovní doby. z těchto důvodů rozhodně není vhodné použít zařízení s tzv. univerzálními tlačítky s čísly či neutrálními symboly, kdy uživatel jen tuší, které tlačítko reprezentuje konkrétní přerušení. Již základní řada terminálů Aktion TSC, TMC a TMC/L nabízí na membránové klávesnici šest tlačítek se symboly a názvy nejčastěji využívaných přerušení pracovní doby (oběd, lékař, nemoc, služebně, dovolená, volno), 3 volně definovatelné symboly (F1-F3), editovatelný popis vybraného přerušení se také vypíše na displej. Dále na podsvíceném čtyřřádkovém displeji zařízení zobrazuje informace o odpracované době dané osoby (Info).
Uživatelsky plně přizpůsobitelné jsou profesionální docházkové terminály TPC a TPC/L s ovládáním pomocí dotykového displeje. Pořadí, provedení a názvy ikon lze upravit podle požadavků investora, maximální počet přerušení pracovní doby je 36.
Tyto terminály jsou určeny také pro evidenci výrobních operací, dodávány jsou se zeleným a modrým displejem.
Jedinečné řešení evidence docházky představuje softwarový terminál AWT,
který lze na jedné straně nasadit všude tam, kde je kladen důraz na cenu systému, neboť potřebný snímač a SW vybavení lze pořídit za méně než 10.000,-Kč. na straně druhé jako elegantní a reprezentativní zařízení ve variantě kompletu iTerm s 15“ touchpanelem také v recepcích finančních institucí či nadnárodních koncernů. Výhodou je možnost evidence docházky zaměstnanců vzdálených pracovišť a poboček prostřednictvím internetového prohlížeče. Terminál iTerm je dodáván také systému Astris v provedení pro objednávání stravy.

Biometrický terminál iScan

je zástupcem nejvyšší řady docházkových terminálů, osoby jsou identifikovány na základě otisku prstu, což je jedinečný nepřenosný údaj. Doba vyhodnocení je i při 10.000 uživatelů kratší než 1 vteřina. Zařízení je dále vybaveno barevným dotykovým displejem, snímačem bezkontaktních karet, akustickou a optickou signalizací. Specializovaným zařízením s širokým uplatněním je přenosný terminál PPT vyvinutý na bázi Pocket PC. Vhodný je zejména pro evidenci osob ve vozidlech, jejichž identifikaci zajistí obsluha vrátnice a to včetně případné kontroly identity držitele karty podle fotografie zobrazené na displeji PPT. Přidanou hodnotou je např. možnost sledování přítomnosti osob. Přenos dat mezi zařízením a databází probíhá on-line prostřednictvím WiFi nebo Bluetooth.

Snímače ProLine

Jsou určeny pro kontrolu vstupů osob do vyhrazených prostor v rámci objektu, nashromážděná data lze využít i pro evidenci docházky. Čtecí vzdálenost je jedním z hlavních kritérií pro stanovení kvality a užitné hodnoty systémů kontroly vstupu. Standardní dosah snímačů APR-P20 pro identifikační karty je 20 cm, při vstupu do prostoru střeženého snímači není tedy třeba kartu vytahovat z peněženky nebo aktovky. V případech, kdy je nutné zpřísnit režim vstupu, lze osadit snímače APR-PK20 vybavené navíc numerickou klávesnicí pro zadání PIN, takovéto systémy splňují podmínky NBÚ pro ochranu utajovaných skutečností stupně Přísně Tajné. Vyšší komfort čtení zajistí třiceticentimetrovým dosahem snímač APR-P20/E, jeho obvyklým nasazením je kontrola vjezdu vozidel. Pro jednoduchou a rychlou evidenci návštěv slouží pohlcovací snímač APR-P20/REC, do nějž návštěvník při odchodu z objektu vhodí identifikační kartu a až následně je mu odblokováním propouštěcího zařízení(dveře, turniket) umožněno opuštění budovy. Lokální snímač APR-P20/LOC je stolní verzí bezkontaktního snímače identifikátorů se čtecím dosahem 5 cm, který slouží k personifikaci karet. Používá se pro zadávání identifikátorů do systému Aktion, vyhledávání osob v seznamech podle čísla karty, vydávání návštěvních karet, apod. Mezi snímači nejsou výjimkou ani zákaznická provedení v dřevěném krytu, do vrátníků, OEM verze pro zástavbu do specializovaných zařízení či pro instalaci pod omítku. Kvalitu systémových komponent potvrzuje také snímač APR-P20/Ex schválený pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu.

Řídící jednotky

Jak vyplývá již z názvu zařízení, jedná se o nadřízené mikroprocesorové jednotky, které slouží pro připojení snímačů a některých terminálů identifikačního systému Aktion.
Kontroléry jsou dodávány v různých variantách podle způsobu použití. Pro menší instalace SKV do 300 osob a 3 dveří jsou vhodné řídící jednotky SingleCon. Řešení rozsáhlých projektů pro desítky tisíc osob a stovky dveří je snadné s použitím řady MultiCon reprezentované MASTER jednotkami KMC/E s přímým připojením do LAN sítí a podřízenými moduly MMC. Všechny komponenty systému Aktion jsou certifikovány ve Vojenském technickém ústavu elektroniky, kterékoliv z dodávaných řešení je tedy možné instalovat v objektech Armády České republiky. Tiskárny Identifikační karty mohou být využívány rovněž jako služební průkazy. na kartu lze tisknout personální údaje, loga, barevné podklady podle druhu zaměření i fotografie osob. V kombinaci s digitálním fotoaparátem a softwarem AKTION vytváří tiskárny komplexní řešení personalizace plastových karet. Pracoviště jsou určena především pro vydávání identifikačních karet s fotografiemi přímo na místě, např. při přijetí nového zaměstnance nebo při vstupu návštěvníka do firmy. Sestavu jistě ocení velké firmy, hotely, stravovací zařízení nebo knihovny, jejichž klientela se rozrůstá a často mění.

Termotransferové a retransferové tiskárny Javelin a Evolis

umožňují jednostranný nebo oboustranný potisk v černobílém či barevném provedení, kódování magnetických a čipových karet, tisk ochranných znaků, polí pro podpisové vzory, seškrabávacích polí, apod. Potisk karet včetně vytvoření návrhu lze také dodat v rámci poskytovaných služeb.

Softwarové moduly

Precizní a modulární user-friendly nástroj, který umožní jednoduchý a přehledný přístup k datům a zajistí jejich sofistikované zpracování podle požadavků uživatele, přesně takový je software Aktion. Při jeho vývoji byly maximálně využívány poznatky z reálného prostředí a praxe zákazníků. Rozsáhlé možnosti uživatelských optimalizací, jazykové mutace, podpora velkého počtu klientů, jednoduchá práce s většími objemy dat, update a správa přes internet, to jsou jen základní vlastnosti, kterými SW Aktion disponuje.
Je navržen v architektuře Client-Server, jako databázový server může být použit Microsoft MSDE, Microsoft SQL server 7 nebo 2000. Klientské aplikace jsou vytvořeny v Borlad Delphi a Visual Basicu a provozovány v operačním prostředí Windows 98, 2000, XP nebo NT. Systém AKTION je navržen pro provoz na jednom či více počítačích hardwarově kompatibilních se standardem IBM PC.

ACL - Aktion Complete

Systémové jádro slouží pro správu systému a definice všech základních funkcí, které lze rozdělit na několik oblastí: Management osob a přístupových oprávnění, Správa uživatelských účtů, Evidence dat a systémových procesů, Nastavení parametrů pro výpočet docházky. Další specializované moduly společně s detailně propracovaným nastavením uživatelských oprávnění zajišťují škálovatelný přístup pro všechny uživatele podle jejich pracovní náplně a aktuální potřeby.

MDO - Modul docházka

Přehledný a user-friendly software pro vyhodnocení docházkových dat a práci se záznamy, mezi jeho přednosti jistě patří: Jednoduchá a rychlá editace(opravy a vkládání přímo z Pracovního výkazu, filtrování zobrazených záznamů), Přehled o nastavení a výsledcích (automatické označení chybných záznamů, informace o nastavení směny), Široké možnosti mzdových složek (omezení pro vybrané uživatele, převod libovolných složek do dalších měsíců, rozdělení na nákladová střediska), Přehledy docházkových dat(statistiky podle potřeb uživatelů), Vyhodnocení výrobních operací(až 36 typů současně, uživatelské funkce shodné s docházkou – není nutné uživatele školit na jiné ovládání).

ADM - Aktion Device Manager

Komunikační modul, který může být spouštěn jako služba a nevyžaduje žádnou interakci ze strany uživatele, vyčítá data z řídících jednotek a aktualizuje přístupová oprávnění.

AMM - Aktion Messenger Modul

Zajišťuje informační tok zvolených dat a na základě událostí v systému vykonává definované akce. Stejně jako ADM bývá spuštěn jako služba.

Aktion WEB

Intranetová nadstavba, která umožňuje uživatelům vzdálený přístup k nashromážděným datům, mimo jiné poskytuje on-line přehled o přítomnosti osob v objektu a komplexně řeší agendu evidence návštěv.

Aktion ASTRIS

Propracovaný systém objednávání a výdeje jídel ve hromadném stravování. Díky kvalitnímu řešení dietních jídelníčků a jednoduchému hromadnému objednávání je často nasazován i v náročných podmínkách zdravotnických zařízení. Mezi základní možnosti patří: Administrace systému, Příprava jídelníčku, Objednávky strávníků, Normování, Vyskladnění, Vaření včetně kontroly nutričních hodnot, Výdej a expedice, Plánování zásob, Výstupy do okolních IS a tiskové sestavy. Ostatní moduly řeší další oblasti stravovacího procesu: ASH - Modul skladové hospodářství, AOS - Modul objednávání stravy, AWZ - Intranetové objednávání, APP - Modul přímý prodej, AOP/AWP - Pacientské objednávání. h4>Aktion LOOK Systém pomocí kamer a vyhodnocovacího SW převádí skenovaný obraz SPZ vozidla do datové podoby. Zde dochází k porovnávání údajů vozidla s údaji v databázi, popř. na identifikační kartě vozidla. Teprve při shodě dojde k umožnění vjezdu (výjezdu) vozidla do kontrolované zóny. Celá operace přitom probíhá maximálně v jednotkách sekund.

Aktion ALVIS

Grafická nadstavba umožňuje monitoring bezpečnostních zón, tj. možnost stálého přehledu osob a vozidel pohybujících se v těchto zónách. Přehledně slučuje více bezpečnostních systémů (EZS, CCTV, EPS, SLV) do jedné centralizované aplikace.